Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi

Pēdējās izmaiņas izdarītas 23.04.2019.

Vispārīgie noteikumi

 1. Tīmekļa vietne www.ozcredit.lv ir SIA OZcredit.lv, vienotais reģ.Nr. 40103432760, (turpmāk tekstā – OZcredit.lv) uzturētā klientu apkalpošanas struktūrvienība (turpmāk tekstā – Tīmekļa vietne), kur reģistrētiem lietotājiem ir iespēja iesniegt kredīta pieteikumus, slēgt distances kredīta līgumus, apskatīt norēķinu informāciju, apskatīt un rediģēt savus datus, kā arī izmantot citas tīmekļa vietnes iespējas.
 2. Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi nosaka Tīmekļa vietnes lietotāju (fizisko personu) (turpmāk tekstā – Lietotājs) personīgo kontu (turpmāk tekstā – Profils) izveidošanas, reģistrācijas kārtību, kā arī atbildību par šo noteikumu neievērošanu un citus noteikumus, kas ir saistoši visiem Lietotājiem.
 3. Izmantojot Tīmekļa vietni, Lietotājs tādējādi akceptē turpmāk norādītos noteikumus.
 4. OZcredit.lv patur tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšējā brīdinājuma mainīt Tīmekļa vietnes saturu un/vai šos noteikumus, nekavējoties padarot to publiski pieejamu Tīmekļa vietnes sadaļā “Lietošanas noteikumi”. Lietotājam ir pienākums (it īpaši pirms jebkādu personas datu nodošanas) iepazīties un ievērot Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus.

Drošība, lietojot  Tīmekļa vietni

 1. Drošu datu apmaiņu, pārraidot datus starp Lietotāja datoru un Tīmekļa vietni nodrošina, izmantojot datu šifrēšanu (SSL šifrēšana). Par to, ka savienojums ir drošs, liecina “Slēdzenes” ikona pa kreisi no interneta pārlūkprogrammas adreses lauka un burtu salikums https:// adreses sākumā.
 2. Ja pa kreisi no interneta pārlūkprogrammas adreses lauka “Slēdzenes” ikonas vietā ir “Informācijas”, “Nav droši” vai “Bīstami” ikonas vai adreses laukā attēlotā adrese atšķiras no adreses “https://ozcredit.lv”, Lietotājam nekavējoties jāpārtrauc Tīmekļa vietnes lietošanas sesija un jāpaziņo par to OZcredit.lv.
 3. Neskatoties uz drošu datu apmaiņu, izmantojot datu šifrēšanu, Lietotājam ieteicams izmantot un regulāri atjaunināt ierīcē, kurā tiek lietota Tīmekļa vietne, antivīrusu programmu un operētājsistēmu, kā arī uzstādīt ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas.
 4. Lai izvairītos no nesankcionētas Lietotāja identitātes un datu izmantošanas apdraudējuma, pēc katras sesijas Lietotājam ieteicams iziet no Profila vides, nospiežot saiti “Beigt darbu”. Pēc atslēgšanās no OZcredit.lv sistēmas, ieteicams aizvērt tīmekļa pārlūkprogrammu (visus atvērtos pārlūkprogrammas logus).
 5. Izmantojot Tīmekļa vietnē norādītās elektroniskā pasta adreses saziņai ar OZcredit.lv, Lietotājam jāņem vērā, ka jebkāda veida saziņa Interneta tīklā nav pilnībā konfidenciāla un nekļūdīga.
 6. Reģistrējot Profilu, Lietotājs apzinās, ka informācijas nodošana Interneta tīklā ir pakļauta riskam dažādu to veidojošo sistēmu ievainojamības dēļ. Visaptveroša datu aizsardzība no trešo personu nesankcionētas (prettiesiskas) piekļuves tīmeklī nav iespējama.

Profila izveidošana

 1. Lietotājs izveido Profilu patstāvīgi, izmantojot Tīmekļa vietnes piedāvātās iespējas – nospiežot saiti “Reģistrēties” vai “Iesniegt pieteikumu” un aizpildot Profila izveidošanai nepieciešamo informāciju, iepazīstoties ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem un akceptējot piedāvātos nosacījumus.
 2. Aizpildot Profila izveidošanai nepieciešamo informāciju, Lietotājs cita starpā ievada privāto e-pasta adresi, kas kopā ar paroli tiek izmantota autorizēšanai Tīmekļa vietnē.
 3. Lietotājam ir tiesības patstāvīgi mainīt Profilā reģistrētos datus (izņemot reģistrēto personas kodu, e-pastu un bankas kontu), nospiežot Profilā izvietoto saiti “Rediģēt personīgos datus”, ievadot jaunus datus un saglabājot veiktās izmaiņas. Izmaiņas datos, kuras Lietotājs veic Profilā, tiek reģistrētas.
 4. Ja Lietotājs vēlas nomainīt reģistrēto e-pastu, viņam jāsastāda attiecīgs iesniegums kādā no OZcredit.lv klientu apkalpošanas vietām vai jāpārskaita no sava personīgā bankas konta uz kādu no OZcredit.lv bankas kontiem komisijas maksa EUR 0,01 apmērā, maksājuma mērķī korekti norādot jaunu e-pasta adresi, kas turpmāk tiks izmantota saziņai ar Lietotāju un autorizācijai Tīmekļa vietnē.
 5. Aizpildot Profila izveidošanai nepieciešamo informāciju, Lietotājs cita starpā ievada paroli, kas kopā ar e-pastu tiek izmantota autorizēšanai Tīmekļa vietnē. Paroles minimālais simbolu skaits – astoņas zīmes, tai jāsatur burtu un ciparu kombinācija. Paroles veidošanā ieteicams izmantot unikālu kombināciju, kas nesatur Lietotāja datus un neatkārto Lietotāja citviet izmantotās paroles.
 6. Paroli ieteicams regulāri mainīt (vismaz reizi trijos mēnešos) nospiežot Profilā izvietoto saiti “Rediģēt personīgos datus”, ievadot un apstiprinot jaunu paroli un saglabājot veiktās izmaiņas.
 7. Ja Lietotājs ir aizmirsis reģistrēto paroli, Lietotājs var nosūtīt pieprasījumu, lai to atjaunotu, Tīmekļa vietnes sākumlapā nospiežot saiti “Aizmirsāt paroli?”. Nospiežot minēto saiti, atvērsies logs, kurā jāievada Lietotāja reģistrētā e-pasta adrese, uz kuru tiks nosūtīts unikāls atjauninājuma kods. Ievadot atjauninājuma kodu Tīmekļa vietnē, Lietotājam būs iespēja izveidot jaunu paroli.
 8. Izveidojot Profilu, Lietotājs atzīmē vai viņš vēlas saņemt jaunumus (t.sk. komerciālus paziņojumus) uz Lietotāja reģistrēto e-pastu un tālruni. Saziņu ar Lietotāju par komerciāliem paziņojumiem OZcredit.lv veic saskaņā ar Lietotāja piekrišanu.
 9. Lietotāja sniegtā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam. Lietotājs jebkurā laikā var atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas vienā no šādiem veidiem:
 • patstāvīgi, Profilā nospiežot saiti “Rediģēt personīgos datus” un noņemot atzīmi pretī tekstam “Es vēlos saņemt jaunumus uz e-pastu un tālruni”;
 • klātienē SIA OZcredit.lv klientu apkalpošanas vietās;
 • nosūtot attiecīgu  paziņojumu elektroniski (info@ozcredit.lv);
 • zvanot SIA OZcredit.lv pa tālr. 20119405.

Profila aktivizācija un verifikācija

 1. Lai Lietotājs varētu izmantot visas Tīmekļa vietnes piedāvātās iespējas, nepieciešams veikt Profila aktivizāciju un verifikāciju.
 2. Profila aktivizācija notiek, nospiežot aktivizācijas saiti, kas tiek nosūtīta e-pasta vēstulē uz Profilā reģistrēto e-pastu.
 3. Profila verifikācija (Lietotāja identitātes pārbaude) notiek, Lietotājam pārskaitot no sava personīgā bankas norēķinu konta, kas atvērts uz Lietotāja vārda kādā no Latvijas Republikā reģistrētajām kredītiestādēm, reģistrācijas maksu vismaz EUR 0,01 apmērā uz kādu no OZcredit.lv norēķinu kontiem, maksājumu mērķī obligāti precīzi norādot: “Piekrītu OZcredit.lv kredīta līguma noteikumiem, savu personas datu apstrādei, atļauju VSAA sniegt izziņu par pēdējo 6 mēnešu ienākumiem”. Ja maksājuma mērķis būs norādīts neprecīzi vai nepilnīgi, OZcredit.lv var atteikt Profila verifikāciju, kā arī tas var būt par iemeslu, kādēļ Lietotāja kredīta pieteikums tiek atstāts bez izskatīšanas vai tiek atteikts. Nepiekrītot šiem noteikumiem un datu nodošanai, Lietotājs nevarēs izmantot tos OZcredit.lv pakalpojumus, kur identifikācija ir obligāta.
 4. Ja Lietotājs ir veiksmīgi izgājis Profila autorizācijas un verifikācijas procesu, Profilā tiek reģistrēts Lietotāja norēķinu konts, kurš turpmāk tiks izmantots bezskaidras naudas norēķinu veikšanai ar Lietotāju.
 5. Ja Lietotājs vēlas nomainīt reģistrēto bankas norēķinu kontu, viņam atkārtoti jāiziet Profila verifikācijas procedūra, kas norādīta šo noteikumu 22.punktā, pārskaitot no sava jauna personīgā bankas norēķinu konta reģistrācijas maksu vismaz EUR 0,01 apmērā uz kādu no OZcredit.lv norēķinu kontiem.

Kredīta pieteikuma iesniegšana un atsaukšana

 1. Lietotājs iesniedz pieteikumu kredīta saņemšanai no jau izveidotā Profila, autorizējoties Tīmekļa vietnē, vai vienlaicīgi ar Profila izveidošanu, nospiežot Tīmekļa vietnes sākumlapā izvietoto saiti “Iesniegt pieteikumu”.
 2. Pirms katra pieteikuma kredīta saņemšanai iesniegšanas Lietotājam ir pienākums pārliecināties par visu Profilā norādīto datu (tālruņa numurs, e-pasts un visi pārējie dati) pareizību un aktualitāti.
 3. Pieteikums kredīta saņemšanai tiek iesniegts, Lietotājam izvēloties vēlamo kredīta summu un kredīta izmantošanas (atmaksas) termiņu. Pieteikumā Lietotājam obligāti jānorāda kredīta izlietošanas mērķis, izvēloties to no piedāvātā saraksta vai ievadot savu variantu. Kredīta mērķim precīzi jāataino, kādam mērķim Lietotājs plāno izlietot kredīta summu.
 4. Lietotājam, izvēloties vēlamo kredīta summu un kredīta izmantošanas (atmaksas) termiņu, ir pienākums iepazīties ar Standartinformācijas veidlapā iekļauto informāciju (saite “Standartinformācija” izvietota Tīmekļa vietnes sākumlapā pa labi no kredīta summas un termiņa izvēlnes) un kredīta līguma noteikumiem (atrodams Tīmekļa vietnes sadaļā “Līgums”).
 5. Iesniedzot pieteikumu kredīta saņemšanai, Lietotājs apliecina savu piekrišanu kredīta līguma noteikumiem un apņemšanos atmaksāt kredītu saskaņā ar kredīta līguma noteikumiem.
 6. Iesniedzot pieteikumu kredīta saņemšanai, Lietotājs apliecina visu iesniegto datu pareizību un patiesumu, kā arī to, ka Lietotājs nemaldina OZcredit.lv par savu personību un ir norādījis visus datus un apstākļus, kuri ietekmē vai var ietekmēt OZcredit.lv lēmumu par kredīta piešķiršanu un/vai Lietotāja maksātspējas izvērtēšanu.
 7. Iesniedzot pieteikumu kredīta saņemšanai, Lietotājs apliecina, ka viņa rīcībspēja nav ierobežota, viņš neatrodas alkohola, narkotisko, psihotropo un/vai toksisko vielu ietekmē, kā arī ir pilnībā izvērtējis kredīta atmaksas iespējas un apņemas to atmaksāt.
 8. Iesniedzot pieteikumu kredīta saņemšanai, Lietotājs apliecina, ka viņš ir informēts un piekrīt tam, ka OZcredit.lv veiks Profilā reģistrētās fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Konfidencialitātes noteikumiem, tai skaitā apstrādās datus par personas kredītvēsturi, saistībām un to izpildes gaitu, un ienākumiem (informāciju par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem).
 9. Ja Lietotājs nevar sniegt kādu no šo noteikumu 29.-32.punktos minētajiem apliecinājumiem, Lietotājam ir pienākums nekavējoties pārtraukt kredīta pieteikuma iesniegšanu, nospiežot saiti “Atcelt”.
 10. Pieteikums kredīta saņemšanai tiek izskatīts (ar terminu “izskatīts” šeit un turpmāk apzīmēta lēmuma kredīta lietā pieņemšanas procedūra), ja Profils veiksmīgi izgājis autorizācijas un verifikācijas procesu saskaņā ar šo noteikumu 22.punktu, un Profilā ir reģistrēts Lietotāja bankas norēķinu konts.
 11. Pieteikumi kredīta saņemšanai tiek izskatīti OZcredit.lv Tīmekļa vietnes darba laikā, kas norādīts sadaļā “Kontakti”, taču jebkurā gadījumā pieteikumi netiek izskatīti laikā no pulksten 23:00 līdz 07:00.
 12. Ja Lietotājs vēlas atsaukt iesniegto pieteikumu kredīta saņemšanai, to iespējams izdarīt, ja pieteikuma statuss ir “Izskatīšanas procesā”, Lietotājam patstāvīgi dzēšot pieteikumu no Profila, nospiežot sarkano krustu pretī attiecīgajam pieteikumam. Ja pieteikuma statuss ir “Akceptēts”, pieteikumu iespējams atsaukt, sazinoties ar OZcredit.lv darbinieku pa tālr. 20119405. Ja pieteikuma statuss ir “Atmaksas procesā”, pieteikums ir neatsaucams, taču Lietotājam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no kredīta līguma (šis noteikums neattiecas uz kredīta līgumiem, saskaņā ar kuriem kredīta summa nepārsniedz 140,00 euro) vai iniciēt kredīta līguma darbības izbeigšanas procedūru.

Datu apstrāde

 1. Reģistrējot Profilu, Lietotājs apliecina un garantē visu tā iesniegto datu, t.sk. fiziskas personas datu, pareizību un patiesumu. Lietotājam aizliegts maldināt OZcredit.lv par savu personību. Lietotājs, veicot Profila reģistrāciju, apliecina, ka Lietotājam pastāv tiesisks pamats personas datu apstrādei, pretējā gadījumā Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par citas personas datu prettiesisku izmantošanu un tās rezultātā nodarītiem zaudējumiem, un viņš var tik saukts pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 2. Izveidojot Profilu, Lietotājs piekrīt, ka OZcredit.lv veiks caur Tīmekļa vietni Lietotāja nodoto fizisko personas datu apstrādi saskaņā ar Konfidencialitātes noteikumiem un atbilstoši spēkā esošajiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.
 3. Konfidencialitātes noteikumus piemēro personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz Lietotājiem un trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu Lietotājam saņem vai nodod OZcredit.lv jebkādu informāciju, kā arī uz OZcredit.lv klientu apkalpošanas vietu apmeklētājiem, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana.
 4. OZcredit.lv ir tiesīga nekavējoties bez iepriekšējā brīdinājuma pārtraukt Lietotājam piekļuvi Profilam, ja konstatē šo noteikumu un/vai normatīvo aktu pārkāpumus.
 5. Sniedzot piekrišanu personas datu apstrādei Profila verifikācijas procesa laikā, Lietotājs tādējādi sniedz savu piekrišanu tam, ka OZcredit.lv veiks attiecīgās personas datu apstrādi (apstrādājamo datu kategorijas un apstrādes mērķus sk. Konfidencialitātes noteikumos), atbilstoši šiem noteikumiem, Konfidencialitātes noteikumiem un spēkā esošajiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Pasīvā informācijas iegūšana

 1. Pārvietojoties pa Tīmekļa vietni, daža informācija (piemēram, cookies-faili (sīkfaili), interneta tegi un lietotāju aktivitātes analīzes dati) var tikt savākta pasīvi, t.i., bez aktīvas datu nodošanas no Lietotāja, izmantojot dažādas tehnoloģijas.
 2. Tīmekļa vietne ievāc informāciju no lietotāju datoriem, izmantojot cookies-failus. Cookies tehnoloģija izmanto nelielus teksta failus, kurus saglabā Tīmekļa vietnes apmeklētāja pārlūks lokāli uz cietā diska vai ierīces atmiņā.
 3. Tīmekļa vietne var izmantot un kombinēt šādā veidā ievākto anonīmo informāciju sekojošiem mērķiem:
 • lai atpazītu lietotāju un pielāgotu Tīmekļa vietnes saturu atbilstoši lietotāja vajadzībām, piemēram, lai saglabātu transliterācijas virzienu. Apmeklējot Tīmekļa vietni nākamo reizi, lietotājs automātiski tiek novirzīts uz agrāk izmantoto translitu.
 • lai novērtētu reklāmas kampaņu efektivitāti.
 • lai analizētu Tīmekļa vietnes apmeklētību un citu statistiku, lai piedāvātu apmeklētājiem uzlabotu servisu. Lai analizētu Tīmekļa vietnes lietošanu, OZcredit.lv izmanto analīzes rīku Google Analytics, kas ģenerē statistiku un citu informāciju par tīmekļa vietni, izmantojot sīkfailus, kuri tiek glabāti lietotāju datoros.
 1. Sīkdatnes ir paredzētas tam, lai uzlabotu Tīmekļa vietnes darbu, padarītu tā izmantošanu efektīvāku un ērtāku. OZcredit.lv šādā veidā iegūto informāciju neapvieno ar personīgi identificējamo informāciju bez iepriekšēja brīdinājuma.
 2. Lielākajā daļā pārlūku sīkdatņu izmantošana ir aktivēta pēc noklusējuma. Parasti, Lietotājs var jebkurā brīdī patstāvīgi mainīt tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus, izdzēst sīkdatnes un aizliegt to izmantošanu dažādās lapās, pēc Lietotāja izvēles.

Profila dzēšana

 1. Profilu dzēš OZcredit.lv darbinieks, pamatojoties uz Lietotāja rakstveida iesniegumu par profila dzēšanu, viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, kas nosūtīts pa pastu (Smilšu iela 4-1B, Daugavpils, LV-5410) vai elektroniski (info@ozcredit.lv). Profila dzēšana iespējama, ja Profila Lietotājam nav spēkā esošu aktīvu (neatmaksātu) kredīta līgumu un nepastāv cits tiesisks pamats datu apstrādei.
 2. Gadījumā, ja Profils netiek izmantots, t.i., starp Profilā reģistrēto Lietotāju un OZcredit.lv, izmantojot Tīmekļa vietni, nebija noslēgts neviens distances kredīta līgums, un kopš Profila izveidošanas brīža pagājis vismaz 1 kalendāra gads, vai Profilam nav pabeigts reģistrācijas process (Profils nav autorizēts un/vai verificēts), OZcredit.lv ir tiesīga slēgt Profilu bez iepriekšējās Profila Lietotāja brīdināšanas.

Autortiesības

 1. Tīmekļa vietnes saturs (teksti, attēli, grafiki, animācija, video u.tml.), ko radījusi OZcredit.lv, ir aizsargāts ar autortiesībām. Tīmekļa vietnes satura atveidošanai, apstrādei, izplatīšanai un/vai jebkādai citai Tīmekļa vietnes satura izmantošanai, kas ir aizliegta ar autortiesībām, jāsaņem OZcredit.lv rakstveida piekrišana.
 2. Trešās personas drīkst izmantot Tīmekļa vietnes saturu tikai nekomerciālos mērķos, ja Tīmekļa vietne ir norādīta kā informācijas avots (norādīta Tīmekļa vietnes pilna adrese un tās apskatīšanas datums), nosūtot OZcredit.lv rakstveida paziņojumu par Tīmekļa vietnes satura izmantošanas faktu.

Atsauces uz citām tīmekļa vietnēm

 1. Tīmekļa vietne var saturēt atsauces (saites) uz ārējiem Interneta resursiem, uz kuriem neattiecas OZcredit.lv konfidencialitātes noteikumi, un kuru saturu OZcredit.lv nevar ietekmēt.
 2. Brīdī, kad Tīmekļa vietnē bija ievietotas atsauces uz ārējām tīmekļa vietnēm, bija veikta to iespējamā prettiesiska satura pārbaude. Atsauču izvietošanas brīdī prettiesisks saturs nebija konstatēts. Ārējo tīmekļa vietņu, uz kurām ved atsauces no Tīmekļa vietnes, satura pastāvīga kontrole, nepastāvot īpašai nepieciešamībai, nav iespējama. Saņemot informāciju par kādas ārējās tīmekļa vietnes prettiesisku saturu, atsauces uz attiecīgajām tīmekļa vietnēm tiks nekavējoties dzēstas.
 3. OZcredit.lv neuzņemas atbildību par to tīmekļa vietņu saturu, kurās Lietotājs nonāk, izmantojot Tīmekļa vietnē izvietotās atsauces, tādēļ pirms to izmantošanas Lietotājam ieteicams iepazīties ar attiecīgu tīmekļa vietņu datu aizsardzības noteikumiem. Par attiecīgās ārējās tīmekļa vietnes saturu ir atbildīgs tās īpašnieks vai ekspluatējošās personas.