Drukāt

 

Nosaukums: SIA OZcredit.lv
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103432760
Juridiskā adrese: Smilšu iela 94-1B, Daugavpils, LV-5410


OZcredit.lv norēķinu rekvizīti:

AS Citadele banka,  LV12PARX0019021450002
AS SEB banka,  LV70UNLA0050024579488


Maksājuma mērķī jānorāda:

Reģistrējoties un nomainot norēķinu kontu:

    

Piekrītu OZcredit.lv kredīta līguma noteikumiem, savu personas datu apstrādei, atļauju VSAA sniegt izziņu par pēdējo 6 mēnešu ienākumiem.

 

Nomainot e-pasta adresi:

 

Jauna e-pasta adrese (e-pasta formāts: ____@____.__)

 

Atmaksājot kredītu:

 

Līguma Nr. X atmaksa (X – Jūsu kredīta līguma numurs)

 

Pagarinot kredīta atmaksas termiņu:

 

Līguma Nr. X pagarināšana (X – Jūsu kredīta līguma numurs)

 

Nomainot ikmēneša maksājumu datumu grafikā:

 

Līgums Nr. X, jauns maksājuma datums - xx
(X – Jūsu kredīta līguma numurs; xx - jauns maksājumu datums (no 1 līdz 28)